Polityka prywatności

Administratorzy/Podmioty, którym powierzono przetwarzanie Twoich danych osobowych jest właściciel serwisu Slidety.com

Administrator zbiera dane jedynie dla oznaczonych (zgodnych z przepisami prawa celów) oraz przetwarza je zgodnie z przepisami prawa. Jednocześnie Administrator nie poddaje danych dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami. Dane zbierane są w odpowiednim, niezbędnym i koniecznym zakresie w odniesieniu do celów w jakich są przetwarzane.

Jednocześnie Administrator nie przetwarza poszczególnych kategorii danych i dokłada wszelkich starań, aby chronić te dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na odpowiednim poziomie. Administrator ponadto nie udostępnia danych odbiorcom do tego nieuprawnionym (zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa).

W sprawach związanych z  ochroną danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych możesz kontaktować się w sposób następujący:

Adres email: admin@slidety.com

W jakich celach przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Jeśli wyrazisz zgodę Twoje dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych (w tym m.in. na profilowanie i w celach analitycznych). Gdy wyrazisz zgody Twoje dane mogą być przetwarzane przez Slidety.com oraz Zaufanych Partnerów.

Twoje dane będą także przetwarzane celem świadczenia usług przez Slidety.com.

Dodatkowo, Twoje dane mogą być przetwarzane celem dopasowania treści stron internetowych do Twoich indywidualnych zainteresowań, a ponadto w celu wykrywania botów i nadużyć, a także dokonywania pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług świadczonych przez Slidety.com.

 

Przez jaki okres Twoje dane osobowe będą przechowywane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

W zakresie usług świadczonych przez Slidety.com Twoje dane będą przetwarzane przez czas, w którym usługi będą świadczone oraz (wyłącznie w uzasadnionych przypadkach) po zakończeniu świadczenia, jedynie w wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych, w celu dochodzenia roszczeń. Dane w takim przypadku będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

W zakresie dopasowania treści witryny internetowej Slidety.com do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia świadczonych usług, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Slidety.com.

Zaufani Partnerzy przetwarzają Twoje dane przez okres niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania (cel jest określony w odpowiedniej polityce prywatności Zaufanego Partnera).

Czy wiesz jakie są podstawy przetwarzania  danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym także na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”).

W odniesieniu do świadczenia usług przez Slidety.com Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

W celu jak najlepszego dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do Twoich osobistych zainteresowań, a ponadto wykrywania nadużyć oraz dokonywania pomiarów statystycznych, w tym w celu udziału w badaniach sieci Internet (badania Gemius/PBI/Google Analytics/Yandex/Alexa) i ciągłego doskonalenia usług Slidety.com Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora).

Konieczność  podania danych osobowych

Podanie danych w celach marketingowych, w tym na profilowanie oraz w celach analitycznych jest  zawsze dobrowolne. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies – Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Podanie danych w celu realizacji usług Slidety.com jest niezbędne do świadczenia tych usług. W przypadku braku podania danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych osobowych w celu dopasowania treści serwisów, stron internetowych oraz aplikacji i innych funkcjonalności do Twoich zainteresowań, a ponadto wykrywania botów i nadużyć w usługach portalu Slidety.com, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Slidety.com jest konieczne w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług. Niezebranie danych w tych celach może uniemożliwić odpowiednie i poprawne świadczenie usług przez portal.

Przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w badaniach sieci Internet jest konieczne ze względu na potrzebę zebrania informacji statystycznych o odbiorcach stron internetowych, serwisów oraz aplikacji i innych funkcjonalności, a ponadto udostępnienie statystyk na ich temat oraz zrozumienia, w jaki sposób są one wykorzystywane przez internautów i pomaga dostosować ich działanie do indywidualnych preferencji użytkowników jest konieczne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Slidety.com. Niezebranie danych w tych celach może uniemożliwić odpowiednie i poprawne świadczenie usług przez portal.

Do jakich odbiorców będą przekazywane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowę mogą być przekazywane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, także firmom badawczym. Jednocześnie takie podmioty przetwarzają dane jedynie na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Twoje dane osobowe mogą być ponadto przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Czy dane przekazywane są poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Czy wiesz jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Ci szereg następujących praw w związku z przetwarzaniem Twoich danych :

– prawo dostępu do Twoich danych (także uzyskania kopii danych),

– prawo żądania sprostowania Twoich danych,

– prawo do usunięcia Twoich danych w określonych sytuacjach,

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych.

 

Ponadto, w zakresie w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi, w momencie gdy dane są niezbędne w celu świadczenia usługi, możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

–    prawo do wycofania zgody (w zakresie w jakim są przetwarzane). Jednocześnie wycofanie Twojej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

– prawo do przenoszenia danych osobowych, tzn. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie (nadającym się do odczytu maszynowego).

 

W celu skorzystania z powyższych praw Slidety.com udostępnia następujące kanały komunikacji:

poczta elektroniczna: admin@slidety.com

 

Informacje dotyczące prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego

Zawsze masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji uzyskasz na stronie internetowej urzędu.

 

Pliki cookies oraz inne technologie:

Slidety.com informuje, że używa na stronie internetowej technologii cookies (plików tekstowych) oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkownika, a także o jego aktywności.

Cookies to małe porcje informacji, zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Cookies nie ma żadnego wpływu na oprogramowanie czy też sprzęt. Pliki cookies są kojarzone jedynie z przeglądarką konkretnego urządzenia – bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika (użytkownik pozostaje anonimowy). Są to informacje zapisane przez serwer na urządzeniu użytkownika. Serwer może odczytać te informacje przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem użytkownika.

Termin „inne technologie” odnosi się do na przykład do sygnałów nawigacyjnych w sieci web, pikseli, a także anonimowych tagów sieci reklamowych.

W związku z tym, że reklamy i sygnały nawigacyjne sieci muszą być przekazywane do przeglądarki bezpośrednio z serwerów sieci reklamowych, sieci te mogą wyświetlać, edytować albo wprowadzać własne pliki cookie (tak, jakby użytkownik prosił o stronę internetową z ich witryny).

W celu jak najlepszego zapewnienia dopasowanej oferty oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy z użytkownikiem, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane osobowe dotyczą, Slidety.com może stosować profilowanie. Profilowanie to forma przetwarzania, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do analizy lub prognoz dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań użytkownika. Slidety.com nie podejmuje decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą.

Rodzaje “ciasteczek” (cookies)

  1. Uwierzytelnianie: Niezbędne pliki cookies -to informacje umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego. Informacje te wykorzystywane są do uwierzytelniania.
  2. Bezpieczeństwo: Są to informacje służące do zapewnienia bezpieczeństwa w celu wsparcia mechanizmów zapobiegających nadużyciom na stronach internetowych (w tym także wycieku danych).
  3. Preferencje : Funkcjonalne pliki cookies są to informacje umożliwiające zapamiętanie wybranych ustawień użytkownika (np. w zakresie języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej).
  4. Zaufani Partnerzy: Slidety.com umożliwia innym podmiotom stosowanie cookies (to tzw. cookies podmiotów zewnętrznych) – informacje przekazywane do Zaufanych Partnerów (tj. dostawców usług – w szczególności wyszukiwania, reklamy, badania sieci Internet, itp.).
  5. Wtyczki Społecznościowe: Informacje które wspierają funkcje, a także zapewniają ważne informacje oraz treść zgodną z indywidualnymi potrzebami użytkownika (pochodzące z serwerów podmiotów, które prowadzą serwisy społecznościowe, np. Facebook, Youtube, Twitter).
  6. Reklama: To informacje, które są potrzebne w celu dopasowania reklamy lub w celu uzyskania informacji o odwiedzinach witryn reklamodawców. W podobny sposób Zaufani Partnerzy mogą korzystać z plików cookie, aby ustalić jaka jest skuteczność reklamy. Pliki cookies oraz inne technologie pozwalają skuteczniej wyświetlać reklamy użytkownikom, a także gromadzić zebrane audyty, badania i raporty dla reklamodawców.

W ramach usług reklamowych oprogramowanie Zaufanych Partnerów tworzy na urządzeniu użytkownika pliki cookies, które w połączeniu z informacjami zebranymi na innych stronach internetowych mogą być wykorzystywane do personalizacji treści oraz dopasowania reklam.

  1. Profilowanie (w tym także analityka): Informacje o sposobie w jaki użytkownik korzysta ze stron internetowych, które pozwalają dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów użytkowników portalu. Na podstawie tych informacji można utworzyć m.in. ogólne profile użytkowników (np. wiek, płeć, zainteresowania).
  2. Pliki cookies związane z badaniami sieci Internet oraza badaniami zachowań użytkowników: W ramach usług analitycznych oprogramowanie Zaufanych Partnerów uruchamia w urządzeniu użytkownika kod analityczny, który umożliwia zbieranie danych i obserwację zachowania użytkowników portalu oraz tworzy na urządzeniu użytkownika pliki cookies, które w połączeniu z informacjami zebranymi na innych stronach www mogą być wykorzystywane do personalizacji treści oraz dopasowania reklam.

Jak można zarządzać plikami cookie?

Jeżeli nie chcesz otrzymywać plików cookies możesz po prostu zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa i Preferencji utrudni korzystanie ze strony internetowej, a w skrajnych przypadkach może zupełnie uniemożliwić korzystanie z niej.

Większość przeglądarek umożliwia kontrolowanie plików cookie poprzez ustawienie preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek żeby poznać  zasady korzystania z plików cookies. Jednocześnie ograniczenie możliwości ustawienia plików cookies może pogorszyć jakość korzystania ze stron internetowych.

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies możesz wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami:

 

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

 

Urządzenia mobilne:

Android

Safari

Windows Phone

Blackberry

 

Odbiorcą informacji z cookies jest Netsprint S.A., Google LLC, Stroer Digital Operations sp. z o.o. („SDO”) oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię oraz iż dane te mogą zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO