Mam lekkie wątpliwości co do tego

Co myślisz?

Bert

Rozmyślania nad życiem